Menyembelih Aqiqah untuk Diri Sendiri, Boleh Apa Tidak?

Pages

Menyembelih Aqiqah untuk Diri Sendiri, Boleh Apa Tidak?


Menyembelih Aqiqah untuk Diri Sendiri, Boleh Apa Tidak?

Pendapat Pertama: Boleh Dilakukan

Ar-Rafi'I merupakan ulama dari kalangan mazhab Asy-yafi'iyah yang mengatakan apabila seseorang mengakhirkan dari menyembelihkan aqiqah untuk anaknya hingga anaknya telah dewasa, maka telah gugur kesunnahan dari ibadah tersebut.

Namun tidak apa apabila anak itu sendiri yang berkeinginan untuk melaksanakan penyembelihan aqiqah bagi dirinya sendiri.
Muhammad ibn Sirin berkata, "Seandainya saya tahu bahwa saya belum disembelihkan aqiqah, maka saya akan melakukannya sendiri."

salah seorang dari fuqaha mazhab Asy-Syafi'iyah, yaitu Al-Qaffal juga memilih hal yang sama.
'Atha' dan Al-Hasan berpendapat bahwa seseorang tidak mengapa bila melakukan penyembelihan aqiqah untuk dirinya sendiri, sebab dirinya menjadi jaminan (rahn).


Pendapat Kedua: Tidak Perlu

Ketika Al-Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang masalah bolehkah seseorang melakukan penyembelihan aqiqah untuk dirinya sendiri, karena orang tuanya tidak melakukan aqiqah untuknya, beliau menjawab bahwa tidak perlu dilakukan hal itu.

Alasannya, sebab syariat aqiqah merupakan tanggungan orang tua dan bukan pada anaknya.
Salah satu ulama pengikut mazhab Hanbali, Ibnu Qudamah berpendapat, "Menurut kami, penyembelihan itu disyariatkan sebagai beban bagi orang tua dan orang lain tidak dibebankan untuk melakukannya, seperti shadaqah fithr.


Jadi kesimpulannya, boleh saja bila anda merasa ingin menyembelih hewan aqiqah untuk diri anda sendiri, selama ada rejeki dan tidak dalam kondisi memaksakan, maka lakukanlah. Akan tetapi anda harus maklum dengan perkataan orang lain yang tidak setuju dengan tindakan yang anda lakukan. Karena ada mazhab Ahmad bin Hanbal yang kurang sepakat dengan pendapat itu.

Begitulah jawaban singkat terkait bolehkah melaksanakan aqiqah sendiri, semoga apa yang telah dijelaskan bisa menambah informasi dan wawasan bagi anda. Dan apabila anda merasa bingung dalam pelaksanaannya, Sakinah Aqiqah Surabaya siap membantu. Kami akan menyiapkan kambing serta mengolahnya, dan dikirim ke rumah anda dalam keadaan siap makan. Untuk info lengkapnya anda bisa langsung menghubingi call center kami

Untuk via telpon dan SMS, bisa menghubungi call center Aqiqah Surabaya ‘Sakinah’ di nomor berikut :

ü  Telkomsel       : 085 1050 200 60 / 085 1080 200 61
ü  Indosat            : 085 6488 110 35
ü  XL                   : 08785 333 0305

Untuk via Whats App (WA) Sakinah Aqiqah bisa di nomor berikut :

ü  Indosat            : 085 6488 110 35
ü  XL                   : 08785 333 0305Tidak ada komentar :

Posting Komentar